Obiectivul nostru


Principalul nostru obiectiv este ca prin experienţa dobândită în acest domeniu, să oferim clienţilor
noştri, pe lângă raportările financiar-contabile obligatorii din punct de vedere legal, o interpretare a
lor, pentru a avea o imagine foarte clară asupra situaţiei societăţii, putând lua astfel cele mai
bune decizii.

EXECUTAREA DE LUCRĂRI CU CARACTER FISCAL
Întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale;
Studii şi consultanţă pe probleme de ordin fiscal;
Asistenţă în probleme de T.V.A. şi impozite.
EVIDENȚĂ CONTABILĂ PENTRU PROIECTE EUROPENE
La implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene se solicită o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte pentru proiect.

ASISTENȚĂ PENTRU ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII
Dezvoltarea planului de conturi, repartizând cât mai eficient cheltuielile, pentru a contribui
semnificativ la luarea deciziilor de management.
ANALIZĂ FINANCIARĂ
Indicatori de lichiditate, indicatori de profitabilitate;
Situaţia fluxurilor de trezorerie;
Capacitatea de autofinanţare;
Solduri intermediare de gestiune, alte rapoarte economico-financiare.


Tarif

Tariful standard este de 150 de lei / ora + TVA.