EVIDENȚĂ CONTABILĂ PENTRU PROIECTE EUROPENE ORADEA

EVIDENȚĂ CONTABILĂ PENTRU PROIECTE EUROPENE Oradea 2020
La implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene se solicită o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte pentru proiect.