Servicii


CONTABILITATE FINANCIARĂ

 • Înregistrarea documentelor primare, la nivel financiar în conformitate cu normele legale în vigoare și principiilor contabilității
 • Întocmirea înregistrărilor contabile specifice fondurilor europene
 • Evidența analitică și sintetică a clienților și furnizorilor
 • Evidența mijloacelor fixe din punct de vedere contabil
 • Întocmirea balanței de verificare lunare
 • Întocmirea și depunerea online a declarațiilor privind taxele și impozitele cerute de legislația în vigoare
 • Întocmire ordine de plată pentru plata taxelor și impozitelor
 • Întocmirea registrului inventar, registrului jurnal și registrul Cartea Mare
 • Întocmirea și verificarea bilanțului contabil.


CONTABILITATE ÎN PARTIDĂ SIMPLĂ

 • Evidența contabilă pentru persoane fizice autorizate și asocierile fără personalitate juridică
 • Întocmirea declarațiilor specifice acestor forme de organizare
 • Întocmirea registrului de încasări și plăți.


CONSULTANȚĂ CONTABILĂ ȘI FISCALĂ

 • Soluții privind maximizarea profitului și minimizarea datoriilor față de stat
 • Furnizarea de informații periodice privind schimbările legislative
 • Reprezentarea în relațiile cu organele de control ale Ministerului Finanțelor Publice.


SERVICII FINANCIARE

 • Scadentar plăți furnizori
 • Plată salarii
 • Facturare clienți
 • Alte lucrări financiare.


ANALIZĂ FINANCIARĂ

 • Calcul indicatori de lichiditate, risc, profitabilitate și alți indicatori economico-financiari
 • Indicatori din punct de vedere contabil și funcțional
 • Solduri intermediare de gestiune
 • Situația fluxurilor de trezorerie.


ADMINISTRARE DE PERSONAL

 • Întocmire contracte individuale de muncă
 • Întocmire acte adiționale la contractul individual de muncă
 • Întocmire decizie de încetare a contractului individual de muncă
 • Întocmire și administrare dosar de personal
 • Evidența valabilității analizelor medicale și atenționarea înainte de expirare
 • Întocmirea și eliberarea documentelor de personal (copii după contracte, acte adiționale, adeverințe bancare, medic, vechime etc.)
 • Înregistrări în registrul de evidență a salariaților (REVISAL)
 • Întocmirea situației concediilor de odihnă.


SALARIZARE

 • Calcul salarial pe baza pontajelor primite
 • Întocmire stat de plată
 • Întocmire ordine de plată cu obligațiile către bugetul de stat
 • Întocmire și depunere declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate
 • Calcul cost salarial.

Contactați-ne