ASISTENȚĂ PENTRU ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII ORADEA

ASISTENȚĂ PENTRU ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII 2020
Dezvoltarea planului de conturi, repartizând cât mai eficient cheltuielile, pentru a contribui
semnificativ la luarea deciziilor de management.