Activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto(Ex.: Uber)

05/07/2019by Bara Felix1
CoverCFBara.png

In Monitorul Oficial cu numarul 537 din data de 1 iulie 2019 s-a publicat ORDONANTA DE URGENTA nr.49 din 1 iulie 2019 privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto.

Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza organizarea, autorizarea si controlul activitatilor de transport alternativ cu autoturism si conducator auto intermediate prin platforme digitale.

Transportul alternativ este efectuat de un operator de transport alternativ autorizat, contra cost, pe baza de contract de transport alternativ incheiat intre pasager si operatorul de transport alternativ detinator al autoturismelor, care este intermediat de un operator al platformei digitale, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, printr-o platforma digitala.

Transportul alternativ se poate efectua numai prin intermediul unei platforme digitale avizate tehnic de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.

Avizul tehnic eliberat de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale este valabil pe intreg teritoriul Romaniei.

In situatia in care operatorul platformei digitale este o persoana juridica nerezidenta, acesta este obligat sa aiba pe toata perioada in care isi desfasoara activitatea de intermediere a transportului alternativ pe teritoriul Romaniei o sucursala inregistrata care sa il reprezinte in fata autoritatilor statului roman.

Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale emite norme si proceduri privind obtinerea avizului tehnic pentru platformele digitale prin care se intermediaza transportul alternativ, care se aproba prin ordin.

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale va emite avizul tehnic pentru platforma digitala in termen de 30 de zile lucratoare de la depunerea documentatiei complete.

Avizul tehnic pentru platformele digitale va avea o valabilitate de 12 luni.

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale elibereaza avizul tehnic pentru platforma digitala dupa ce operatorul acesteia prezinta dovada achitarii taxei anuale stabilite la art. 25 lit. p).

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale publica, pe site-ul propriu, lista platformelor digitale avizate tehnic si operatorii acestora, pe care o actualizeaza ori de cate ori este necesar.

Retragerea avizului tehnic pentru platforma digitala se va face de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale in cazul in care una dintre conditiile prevazute la art. 7 nu mai este indeplinita.

Procedura de retragere a avizului tehnic pentru platforma digitala se stabileste prin ordin al ministrului comunicatiilor si societatii informationale,

Transportul alternativ se efectueaza numai de catre operatori de transport alternativ autorizati, care detin, pentru fiecare autoturism utilizat la efectuarea transportului alternativ, copie conforma valabila si ecusonul pentru transport alternativ, eliberate in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

Autorizatia de transport alternativ se elibereaza, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la inregistrarea cererii, de catre agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. competenta pentru o perioada de 3 ani dupa plata de catre operatorul de transport alternativ a unui tarif de 300 lei, achitat in contul acesteia.

Autorizatia de transport alternativ eliberata operatorului de transport alternativ conform alin. (2) este netransmisibila.

Operatorul de transport alternativ autorizat are obligatia Sa comunice agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. emitente orice modificare a datelor si informatiilor cuprinse in documentele prevazute la alin. (1), printr-o declaratie pe propria raspundere, intr-un termen de maximum 15 zile de la data modificarilor respective.

Copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ se elibereaza operatorului de transport alternativ autorizat numai pentru autoturismele detinute in proprietate, inchiriere sau comodat, care sunt inmatriculate in judetul respectiv sau, dupa caz, in regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov.

Pentru autoturismele detinute in temeiul unui contract de leasing de catre operatorul de transport alternativ autorizat, copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ se elibereaza indiferent unde sunt inmatriculate acestea.

Copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ se elibereaza, conform cererii operatorului de transport alternativ, pentru o perioada de 1 an, 2 ani sau 3 ani, fara a depasi perioada de valabilitate a autorizatiei de transport alternativ, numai pentru autoturismele care au la data expirarii valabilitatii copiei conforme mai putin de 15 ani vechime de la data fabricatiei.

(6)In ultimul an de valabilitate al autorizatiei pentru transportul alternativ, copia conforma se poate elibera pentru o perioada mai mica de un an fara a depasi valabilitatea autorizatiei respective.

Copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ se elibereaza dupa achitarea de catre operatorul de transport alternativ a unui tarif de 100 lei pentru fiecare an/fractie de an corespunzator perioadei de valabilitate a acesteia, achitat in contul agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane – ARR.


One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *