Contribuții CAS și CASS 2019

04/09/2017by Bara Felix0
CoverCFBara.png

În Monitorul Oficial nr.598/25.07.2017, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr.4/2017, prin care au fost aduse modificări şi completări Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, în ceea ce priveşte contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori, astfel:

În cazul câştigului lunar brut, realizat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, al cărui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, venitul luat în calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori sau persoanele asimilate acestora este salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Prevederile de mai sus nu se aplică angajatorilor, pe perioada în care salariaţii acestora se află în una dintre următoarele situaţii:

  1. sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare;
  2. sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;
  3. sunt persoane cu dizabilităţi cărora prin lege li se recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi;
  4. au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
  5. realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară.

Pentru situaţiile de la lit.a), c) şi d) angajatorul solicită documente justificative persoanelor fizice, iar în cazul situaţiei de la lit.e), procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Începând cu data de 1 februarie 2017, salariul minim brut pe ţară garantat în plată este de 1.450 lei lunar, potrivit Hotărârii de Guvern nr.1/2017.

Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.4/2017 au intrat în vigoare la data de 1 august 2017 şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2017.

Sursa: AJFP Olt


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *