Declaratia pe proprie raspundere pentru inregistrarea in scopuri de TVA 2019

08/02/2019by Bara Felix0
CoverCFBara.png

Ordinul presedintelui ANAF nr.167*, publicat in Monitorul Oficial nr.80 din data de 31 ianuarie 2019 modifica legislatia referitoare la procedura de inregistrare in scopuri de TVA.

(*actul normativ a fost trimis in cadrul rubricii de „Noutati Legislative”, in data de 4 ianuarie 2019)

Dispozitii aplicabile de la 1 februarie 2019:

Astfel, potrivit noilor dispozitii aflate in vigoare, la inregistrarea optionala in scop de TVA se va depune formularul “Declaratie pe propria raspundere pentru inregistrarea in scopuri de TVA” .

Declaratia pe propria raspundere se completeaza cu ajutorul programului de asistenta disponibil pe website-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) si se depune prin transmiterea fisierului PDF, semnat cu certificat digital calificat, prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Declaratia pe propria raspundere cu semnaturile olografe ale administratorilor si asociatilor persoanei impozabile se scaneaza, se arhiveaza intr-un fisier ZIP si se ataseaza la fisierul PDF.

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pot depune la organul fiscal competent, impreuna cu declaratia de mentiuni – formular 010, dovada transmiterii declaratiei pe propria raspundere .

La primirea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA insotita de dovada depunerii declaratiei pe propria raspundere, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent procedeaza la verificarea indeplinirii de catre persoana impozabila a obligatiei de a transmite declaratia pe propria raspundere cu semnaturile olografe ale administratorilor si asociatilor.

Persoanele impozabile cu risc fiscal mic sau mediu pot depune declaratia pe propria raspundere fara erori de validare.

Decizia prin care se aproba solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA depusa de persoanele impozabile potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite in ziua depunerii solicitarii.

In urma emiterii deciziei, compartimentul de specialitate transmite catre compartimentul de evaluare solicitarile de inregistrare in scopuri de TVA.

In termen de 15 zile de la data depunerii solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA in conditiile de mai sus, compartimentul de evaluare procedeaza la verificarea datelor inscrise in declaratia pe propria raspundere.

In cazul in care, in urma verificarilor efectuate compartimentul de evaluare constata ca informatiile inscrise in declaratia pe propria raspundere nu corespund datelor disponibile in evidentele organului fiscal, transmite catre Directia generala antifrauda fiscala o adresa in care sunt prezentate aspectele rezultate, in vederea dispunerii masurilor ce se impun.

Perioada de valabilitate a declaratiei pe propria raspundere in evidentele organului fiscal este de 30 de zile de la data transmiterii acesteia prin mijloace electronice. In cazul in care se transmit mai multe declaratii pe propria raspundere aferente unei singure declaratii de mentiuni (formular 010), organul fiscal va considera valabila ultima declaratie transmisa. Orice declaratie pe propria raspundere transmisa dupa data la care a fost demarata procedura de inregistrare in scopuri de TVA nu se considera valida.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *