Declaratia unica 2019

17/01/2019by Bara Felix0
CoverCFBara.png

În Monitorul Oficial nr.43 din 16 ianuarie 2019, a fost publicat Ordinul președintelui ANAF nr.49 din 11 ianuarie 2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CAS și/sau CASS).

Declarația se depune până la data de 15 martie 2019, inclusiv, de către persoanele fizice care au obligația:
a) declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/și din străinătate în anul 2018;
b) declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2019;
c) declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale pentru anul 2019 și, după caz, a declarării contribuțiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.

Declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal și a celor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice.

Declarația se depune, numai prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
a) prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual” (SPV);
b) pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Sursa: AJFP


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *