Prevederi fiscale noi

27/04/2020by Bara Felix0
CoverCFBara.png

In Monitorul Oficial (Partea I) nr.319 din data de 16 aprilie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 48/2020 privind unele masuri financiar-fiscale care aduce mai multe modificari , astfel:

  • Prorogarea termenului de depunere a situatiilor financiare ale anului 2019 pana la 31 iulie 2020 – pentru toate categoriile de entitati:

Pentru depunerea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019, respectiv a raportarilor contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevazute la art. 36 alin. (1) si (3) si art. 37 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 31 iulie 2020 inclusiv.

Prin urmare, se amana atat termenul de depunere a situatiilor financiare pentru SRL care este de 150 de zile de la data inchiderii exercitiului, cat si termenul de depunere a situatiilor la ONG care este de 120 de zile de la data inchiderii exercitiului financiar.

  • Reglementari suplimentare pentru sponsorizarile efectuate de microintreprinderi:

Microintreprinderile vor putea face sponsorizari catre institutii publice si sa scada sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective, doar in baza contractului de sponsorizare, fara a exista obligatia inscrierii entitatilor beneficiare respective in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

  • Avantajele in natura acordate salariatilor aflati in izolare sunt neimpozabile:

Nu se considera venituri impozabile si nu sunt supuse nici contributiilor sociale: avantajele in natura acordate persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a ocuparii unor functii considerate de catre angajator/platitor esentiale pentru desfasurarea activitatii si care se afla in izolare preventiva la locul de munca sau in zone special dedicate in care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioada stabilita de angajator/platitor, in cazul instituirii starii de asediu sau de urgenta, potrivit legii.

 

Grupul P&R


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *