Formularul 230 – Redirectionarea a pana la 3.5% din impozit

01/05/2020by Bara Felix0
CoverCFBara.png

In Monitorul Oficial cu numarul 325 din data de 21 aprilie 2020 s-a publicat ORDINUL ANAF nr.936 din 14 aprilie 2020 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, precum si a modelului si continutului unor formulare.

De la data publicarii prezentului ordin, pe perioada starii de urgenta si in termen de 30 de zile de la data incetarii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei se suspenda aplicarea prevederilor cap.III din anexa nr.1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, precum si a modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 44 din 22 ianuarie 2020, cu modificarile ulterioare.

In perioada prevazuta la alin.(1), organul fiscal central competent efectueaza virarea sumelor din impozitul anual datorat in contul entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, potrivit optiunii exprimate de contribuabili in formularul 230, cu respectarea termenului de 90 de zile de la data depunerii cererii.

Dupa expirarea perioadei prevazute la alin. (1), organul fiscal central competent aplica dispozitiile prevazute la cap. III din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 147/2020, cu modificarile ulterioare.

In cazul in care contribuabilii aduc la cunostinta organului fiscal competent, in scris, faptul ca nu si-au exercitat optiunea pentru virarea unei sume din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult mentionate in notificarea primita, iar viramentul sumelor in contul entitatilor beneficiare a fost realizat, organele fiscale vor efectua demersurile necesare in vederea recuperarii sumelor virate in mod necuvenit, potrivit procedurii prevazute la cap. VII din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 147/2020, cu modificarile ulterioare.

Grupul P&R


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *