Tratament fiscal al contractelor de activitate sportiva

08/05/2020by Bara Felix0
CoverCFBara.png

Participantii la activitatea sportiva: sportivi, antrenori, medici, asistenti medicali, maseuri, kinetoterapeuti, cercetatori, pot incheia cu structurile sportive, un contract individual de munca sau un contract de activitate sportiva, dupa caz.

Astfel, veniturile realizate in baza contractelor de activitate sportiva incheiate potrivit Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, fac parte din categoria veniturilor din activitati independente.

Reamintim faptul ca incepand cu data de 30 martie 2018,  conform OUG nr.25/MO 291/30.03.2020, persoanele fizice care incheie contracte de activitate sportiva nu mai au obligatia autorizarii la Oficiul Registrului Comertului sau a inregistrarii fiscale la organul fiscal.

Conform art.68^1, impozitul pe venit se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut, impozitul fiind final.

Platitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila au si obligatia de a calcula, de a retine si de a plati impozitul corespunzator sumelor platite prin retinere la sursa.

Impozitul se declara si se plateste de catre platitorul de venit in formularul 112 – Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile.

Prin exceptie, conform art.68^1, alin.(5), platitorul de venit nu are obligatia calcularii, retinerii la sursa si platii impozitului pentru veniturile platite asocierilor fara personalitate juridica si entitatilor cu personalitate juridica care organizeaza si conduc contabilitate proprie, pentru care plata impozitului pe venit se face de catre fiecare asociat, pentru venitul sau propriu.

Contribuabilii nu au obligatia de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.

Contributiile sociale obligatorii  se datoreaza in anul de realizare a veniturilor in functie de incadrarea in plafonul anual al veniturilor estimate a fi obtinute.

Conform art.148, alin.(2) si art.170, alin.(1) din Codul Fiscal, plafonul anual mentionat anterior reprezinta 12 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul realizarii veniturilor.

Obligatii privind CAS si CASS in functie de incheierea unuia sau mai multor contracte:

In cazul in care venitul estimat pentru anul curent este egal sau mai mare decat 12 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul realizarii veniturilor:

  1. Un singur contract de activitate sportiva:

✔  platitorul de venit are obligatia ca pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile:

–    sa calculeze, sa retina si sa plateasca CAS si CASS,

–    sa depuna declaratia 112.

✔  persoana fizica are obligatia ca prin contractul incheiat sa:

–    desemneze platitorul de venit in vederea calcularii, retinerii si platii contributiilor prin retinere la sursa;

–    stabileasca impreuna cu platitorul de venit nivelul contributiilor calculate si retinute la fiecare plata de catre acesta pana la concurenta CAS si CASS datorate.

  1. Doua sau mai multe contracte :
  2. Doua sau mai multe contracte de activitate sportiva si/sau alte categorii de venituri obtinute pentru care impozitul se retine la sursa – din cele mentionate anterior – de la alti platitori de venituri si cel putin un contract depaseste 12 salarii minime brute pe tara:

✔  persoana fizica desemneaza prin contract un platitor de venit de la care venitul obtinut depaseste 12 salarii minime brute pe tara, care are obligatia ca pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile:

–    sa calculeze, sa retina si sa plateasca CAS si CASS la nivelul stabilit de parti, pana la concurenta CAS si CASS datorate;

–    sa depuna declaratia 112.

Important! Beneficiarul venitului nu are obligatia depunerii Declaratiei unice pentru declararea CAS si CASS, chiar daca obtine si alte venituri in afara celor pentru care platitorul de venit desemnat a calculat, retinut, declarat si platit CAS si CASS, intrucat CAS si CASS se datoreaza o singura data.

  1. Doua sau mai multe contracte de activitate sportiva si/sau alte categorii de venituri obtinute pentru care impozitul se retine la sursa – din cele mentionate anterior – de la alti platitori de venituri, dar venitul estimat pe fiecare contract sau categorie de venit este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, iar venitul cumulat realizat este egal sau mai mare decat 12 salarii minime brute pe tara:

✔  persoana fizica are obligatia:

–    sa isi calculeze singura, pentru anul in curs, CAS si CASS datorate prin Declaratia unica estimativa – capitolul II;

–    sa depuna Declaratia unica estimativa – capitolul II in anul 2020 pana la data de 25 mai 2020 inclusiv;

– sa plateasca CAS si CASS datorate pana la data de 15 martie 2021.

Conform OG nr.6/2020, pentru anul 2020 termenul de depunere al declaratiei unice si de plata a impozitului pe venit si contributiilor sociale este 25 mai 2020.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *